Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Yask en Kien: werken aan een winnende combinatie

   

Maximale zekerheid over kwaliteit en kosten, volledige focus op kernactiviteiten: steeds meer bedrijven en instellingen kiezen ervoor om facility management uit te besteden. Yask en Kien besloten eind 2017 om deze groeimarkt voortaan samen tegemoet te treden. “Deze combinatie garandeert schaalgrootte en innovatiekracht, plus een stevige portie lef en ondernemingszin.”

Maximale focus op kernactiviteiten om optimaal te kunnen concurreren. Dat is in een notendop waar organisaties in deze tijd van globalisering, snelle verandering en felle concurrentie naar op zoek zijn, zeggen Rita Kostwinder en Pepijn Reijnders. De beide directeuren – zij leidt sinds 2014 Yask, hij was in 2006 een van de oprichters van Kien – delen een visie op de kansen op de markt voor facility management. “Er is amper nog een bedrijf dat de schoonmaak niet heeft uitbesteed,” zegt Pepijn. “Maar daar blijft het al lang niet meer bij. Technisch onderhoud, een gezonde en veilige werkomgeving, strak georganiseerde ontvangst van bezoekers: allemaal zaken die belangrijk zijn, maar doorgaans niet tot het kernproces behoren. En die steeds meer organisaties dus uitbesteden.”

Kwaliteitsimpuls

Dat uitbesteden van secundaire processen gebeurt niet alleen om te voorkomen dat ze afleiden, maar ook met het doel een kwaliteitsimpuls te geven, legt Rita uit. “Bedrijven investeren minder snel in zaken buiten hun core business. Samenwerken met een innovatieve facilitaire dienstverlener draagt bij aan het realiseren van een effectieve bedrijfsvoering. Daarnaast zien directies hoe schaars talent is. Ze willen de inspirerende werkomgeving en beleving realiseren die nodig zijn om de allerbeste mensen aan te trekken en vast te houden. Steeds vaker gaat de voorkeur daarom uit naar externe specialisten. Ook in sectoren waar dat tot voor kort niet gebruikelijk was, zoals bij gemeenten en in de zorg.”

We zijn nu serieuze gesprekpartner voor echt grote organisaties

Elkaar sterker maken

Waar kansen liggen, zijn ook uitdagingen. En die vormen, naast de gedeelde marktvisie, het andere punt waarop Yask en Kien elkaar vonden: de partners maken elkaar sterker. De combinatie garandeert schaalgrootte en innovatiekracht, plus een stevige portie lef en ondernemingszin, zeggen de directeuren met overtuiging. “Kien gaat ons helpen innovatieve ideeën vaker te laten uitgroeien tot succesvolle dienstverlening,” verduidelijkt Rita. “Zij brengen een dosis bravoure in waar het Yask soms nog aan ontbrak. Het lef om nieuwe dingen gewoon te dóen en te accepteren dat je fouten maakt die je gaandeweg moet zien op te lossen.” Omgekeerd profiteert Kien van de schaalgrootte en innovatiekracht die Yask en het netwerk van Vebego-bedrijven bieden, zegt Pepijn. “Die kwaliteiten maken ons tot een serieuze gesprekspartner voor de echt grote organisaties. Tot nu toe konden wij die onvoldoende volume en slagkracht bieden.”

We wilden een versnelling hoger schakelen

Versnelling en verbreding

Beide directeuren noemen daarnaast meer ontwikkelperspectief voor het eigen personeel als een essentiële beweegreden om de samenwerking aan te gaan. Pepijn: “Kien is snel gegroeid, maar op dit punt wilden we absoluut nog een versnelling hoger schakelen. We hebben veel ambitieuze jonge mensen in dienst. Die wil je grotere klanten, budgetten en verantwoordelijkheden kunnen bieden wanneer ze daaraan toe zijn.” Rita ziet voor haar medewerkers vooral een interessante verbreding in de kennis en het portfolio van Kien op het gebied van hard facility services. “Bij Yask ligt het accent van oudsher meer op het managen van soft services, zoals schoonmaak, beveiliging en catering. In de technische kant van vastgoedbeheer kunnen wij ons zeker nog ontwikkelen. Dat we klanten nu een totaalaanbod kunnen bieden, levert voor onze mensen een geweldige uitdaging op.”

Gedeeld DNA

Bang voor cultuurverschillen, een beruchte spelbreker bij fusies en samenwerkingen, zijn Pepijn en Rita niet. “Als ik in het verleden mensen van Kien tegenkwam, dacht ik vrijwel altijd: jij zou ook bij Yask kunnen werken,” verklaart Rita. “Bij onze bedrijven werken mensen met hetzelfde DNA,” beaamt Pepijn. “Desondanks nemen we heel bewust de tijd om mensen met elkaar te laten kennismaken en de integratie tot een succes te maken. We hebben expertgroepen van specialisten uit beide organisaties in het leven geroepen. Die lossen samen concrete dienstverleningsvraagstukken op die uit de samenwerking voortvloeien. Inclusief het vraagstuk van de bedrijfscultuur.” Rita: “Technische integratie realiseren is uiteindelijk niet zo ingewikkeld. De grootste uitdaging waar we samen voor staan is om waardevol talent vast te houden. Daarom geeft het veel energie om te zien dat de samensmelting nu al heel natuurlijk verloopt.”

Er is nadrukkelijk ook een internationaal perspectief

Volop toekomstperspectief

Blijft er na afronding van de fusie nog iets te wensen over? Nou en of, zeggen beide directeuren. “We moeten het allereerst waarmaken door tenders te winnen,” zegt Pepijn. “Niet alleen in de sectoren waarin we al sterk zijn, maar vooral ook daarbuiten.” Rita: “Daarnaast lonkt het buitenland. Want dat is het mooie van Vebego: er is nadrukkelijk ook een internationaal perspectief. Die uitdaging gaan we samen graag aan.”