Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Betekenisvol Werk bij Hago Zorg - Verbeteringen vanuit de werkvloer

                

Hago Zorg is een van de 13 Vebego-bedrijven die meedoen aan het medewerkerstevredenheids- en betrokkenheidsonderzoek Betekenisvol Werk. Met een gemiddeld tevredenheidscijfer van 7,6 is Suzanne Wolsink, HR Business Partner van Hago Zorg, zelf ook al heel tevreden. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Suzanne vertelt hoe Hago Zorg dat aanpakt.

Dat we nu een uniform onderzoek hebben voor alle Vebego-bedrijven, maakt dat we veel meer van elkaar kunnen leren

Samen met een team van vier collega’s stond Suzanne aan de wieg van Betekenisvol Werk bij Hago Zorg. “Binnen Vebego hielden we veel verschillende onderzoeken onder onze medewerkers”, vertelt Suzanne. “Dat we nu een uniform onderzoek hebben voor alle Vebego-bedrijven, maakt dat we veel meer van elkaar kunnen leren.” Betekenisvol Werk begint met een kwantitatief onderzoek in de vorm van een eenvoudige vragenlijst met 22 stellingen. “Stellingen die iedereen begrijpt en die toch een goed beeld geven van medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid over de hele linie.”

Meewerken stimuleren

Meewerken aan het onderzoek is vrijblijvend, maar wordt wel gestimuleerd. Dat betekent dat het onderzoek soms aangepast moet worden aan de medewerkers, legt Suzanne uit: “Betekenisvol Werk is een online tool, maar schoonmakers werken over het algemeen nauwelijks met een computer. Daarom deelden wij het onderzoek op papier uit, zodat medewerkers het schriftelijk kunnen invullen. De leidinggevende verzamelt de resultaten in een brievenbus en zorgt dat ze anoniem ingevoerd worden, zodat medewerkers nog steeds vrijuit kunnen spreken.” Met succes. De eerste keer deed 49% mee. De tweede ronde was dat al 57%.

Met feedbacksessies kunnen we op detailniveau problemen in kaart brengen

De onderste steen boven

Op basis van de onderzoeksresultaten volgen brainstormsessies met medewerkers. Ook neemt Hago Zorg de belangrijkste aandachtspunten mee in de jaargesprekken. Suzanne legt uit waarom deze methode zo goed werkt: “De antwoorden op de stellingen geven ons inzicht in de grote lijn. Hoe tevreden zijn mensen over hun relatie met hun manager, hoe zinvol vinden ze hun werk? Dat soort zaken. Met de feedbacksessies halen we de onderste steen boven en kunnen we op detailniveau problemen in kaart brengen.” Uit het onderzoek van Hago Zorg kwamen twee aandachtspunten naar voren: de wens om nieuwe dingen te leren en de behoefte aan meer tijd om taken goed uit te voeren.

Een frisse blik kan ook wonderen doen voor de efficiëntie

Frisse wind breekt routine

Volgens Suzanne zijn deze aandachtspunten niet zomaar 1, 2, 3 op te lossen: “De prijzen staan onder druk en alles moet zo snel en efficiënt mogelijk.” De werkdruk is hoog. De kansen zitten dan ook vooral in het schuiven of wisselen van taken en lean werken. “Enerzijds omdat je daarmee de routine doorbreekt: mensen leren nieuwe taken en raken meer betrokken bij hun werk, omdat het nieuwe uitdagingen biedt. Anderzijds kan een frisse blik ook wonderen doen voor de efficiëntie. Mensen die te veel in hun routine zitten, vinden hun werk vaak minder leuk en voeren het uit met minder enthousiasme – en dus trager.”

Praktische oplossingen vanuit de medewerkers

Uit de feedbacksessies met medewerkers komen ook vaak praktische zaken naar voren. Het doel is om tot concrete oplossingen te komen voor kleine en grote problemen. Suzanne licht toe: “Vaak hebben onze medewerkers uit het veld de beste ideeën over hoe zaken slimmer of efficiënter kunnen. We beantwoorden vragen als ‘waar gaat onnodig veel tijd in zitten?’ en ‘wat heb je nodig om je werk beter te kunnen doen?’ Dat zit ‘m vaak in de kleine dingen. We hebben niet voor niets een 7,6: mensen zijn over het algemeen heel tevreden.”

Betekenisvol Werk is een mooie tool om met je medewerkers in gesprek te gaan

Suzanne noemt een sprekend voorbeeld uit het werkveld: “Op een locatie waren de vloeren bedekt met hoogpolig tapijt. Daar reden de werkkarren niet goed overheen. Met een simpele aanpassing van de wielen was dit probleem verholpen. Ander voorbeeld is dat medewerkers soms moeilijk vrij konden krijgen, omdat er geen vervanging was. Door het dagelijks inzetten van een flexkracht is dat probleem nu opgelost.” Voor Suzanne zijn de mooie cijfers niet eens het belangrijkste resultaat van het onderzoek. “Betekenisvol Werk is een mooie tool om met je medewerkers in gesprek te gaan. Ze worden gehoord en kunnen actief meedenken over verbeterpunten. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit ons de komende jaren waardevolle inzichten – en daarmee waardevolle verbeteringen – oplevert.”