Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Betekenisvol Werk

        

Samen bouwen aan werkgeluk

Werk. Voor mensen met een baan is het vaak een van de belangrijkste dingen in hun leven. Logisch, je verdient er je geld mee. Maar, nog belangrijker, je bent een groot deel van je leven bezig met je werk. Als je geluk hebt, draagt het bovendien bij aan je identiteit en gevoel van eigenwaarde. Met meer dan 35.000 medewerkers onder onze hoede is betekenisvol werk daarom een van onze speerpunten.

Hoe verander je een baan in betekenisvol werk? Dat is een van de vraagstukken waarmee Suzanne Albregts, Senior Projectmanager Duurzaamheid & Impact bij Vebego International, zich bezighoudt, samen met een toegewijd team. Een belangrijke rol is weggelegd voor de gelijknamige tool die Vebego gebruikt om de medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid te peilen. Suzanne: “Betekenisvol Werk is een laagdrempelig en uniform onderzoek waarmee we de vijf belangrijkste pijlers van betekenisvol werk meten onder medewerkers uit alle lagen van onze organisatie. Deze pijlers zijn: weten waarom je het werk doet, aandacht en betrokkenheid van je leidinggevende, ontwikkeling van vakmanschap, plezierig samenwerken en goede randvoorwaarden.”

Om te zorgen dat iedereen het onderzoek goed kan invullen, werkt Betekenisvol Werk met ‘slechts’ 22 stellingen, waarmee medewerkers aangeven hoe ze aankijken tegen verschillende aspecten van de vijf pijlers. Het onderzoek is beschikbaar in het Nederlands, Arabisch, Spaans, Vlaams, Turks, Duits, Italiaans, Servisch, Engels en Frans.

De eerste grootschalige resultaten

“Betekenisvol Werk begon in 2016. In het vorige jaarverslag blikten we terug op de allereerste resultaten. Die waren toen nog wat pril. Nu kunnen we al veel meer zien”, vertelt Suzanne. “Het afgelopen jaar deden bijna 4.000 medewerkers uit 13 bedrijven mee aan het onderzoek. We realiseerden daarmee een respons van bijna 50%. Met zo’n grote onderzoeksgroep komen interessante inzichten boven water.” Uit het onderzoek haalt Vebego drie belangrijke kerncijfers: werktevredenheid, geluk en vitaliteit. Op alle drie scoorde Vebego over de hele linie een dikke voldoende. Zo gaven medewerkers hun tevredenheid een 7,3 en hun werkgeluk een 7,9. Van de 100 punten scoorden de Vebego-bedrijven er 73,1 op het gebied van vitaliteit.

     

     

Prioriteiten in kaart brengen

Om een verdiepingsslag op deze cijfers te maken, werkt Betekenisvol Werk met een zogeheten prioriteitenmatrix, die inzicht biedt in de vijf pijlers. “Om precies te zijn, kijkt deze matrix aan welke pijlers de medewerkers het meeste waarde hechten, afgezet tegen hoe we op deze pijlers scoren,” legt Suzanne uit.

“De eerste resultaten laten zien dat we heel goed scoren op de pijlers ‘weten waarom je het werk doet’ en ‘plezierig samenwerken’. Een mooi begin, maar de overige drie pijlers ervaren worden door de medewerkers als het meest belangrijk. Hier scoren we nog minder goed op. Dat is voor ons een waardevol inzicht, omdat we nu extra kunnen investeren in het verbeteren van de belangrijkste factoren van deze pijlers.”

Pas als je met mensen praat, leer je waar ze echt behoefte aan hebben

Daar komt een aantal concrete verbeterpunten uit naar voren. Suzanne: “Medewerkers willen meer tijd om hun werk uit te voeren, dat is onderdeel van de goede randvoorwaarden. Daarnaast willen ze meer complimenten ontvangen – onderdeel van aandacht en betrokkenheid van de leidinggevende en meer mogelijkheden om nieuwe dingen te leren, zodat ze hun vakmanschap verder kunnen ontwikkelen. Over deze punten gaan we met onze medewerkers in gesprek voor verdiepend onderzoek. Kwantitatief onderzoek zet de grote lijnen uit, maar pas als je met mensen praat, leer je waar ze echt behoefte aan hebben.”

Een aantal bedrijven doet dit jaar al voor de tweede keer mee aan het onderzoek. Bij die bedrijven kunnen we echt zien of onze inspanningen het gewenste effect hebben

Na de gesprekken met focusgroepen volgen concrete acties, vertelt Suzanne: “We gaan in gesprek met leidinggevenden om te kijken wat zij kunnen doen om de pijnpunten te verbeteren. Daarnaast investeren we bijvoorbeeld in specifieke bijscholing of ander materiaal, afhankelijk van de inzichten die de focusgroepen ons geven.” Vervolgens volgt een herhaling van het Betekenisvol Werk-onderzoek, zodat er een leer-loop ontstaat. “Een aantal bedrijven start dit jaar met Betekenisvol Werk en een aantal bedrijven doet dit jaar al voor de tweede keer mee. Bij die bedrijven kunnen we straks echt zien of onze inspanningen het gewenste effect hebben.”