Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Een kennismaking met het nieuwste lid van de Raad van Bestuur

  

Modern, enthousiast en daadkrachtig

Met de komst van Ton Goedmakers is een derde generatie Goedmakers aan zet in de Raad van Bestuur van Vebego. Ton is behalve voor de Divisie Zwitserland ook eindverantwoordelijk voor de portefeuilles HR en Communicatie: twee disciplines waarin enorm veel kansen liggen. Tijd om Ton te leren kennen. Wat is zijn achtergrond? En wat is zijn ambitie?

Als Goedmakers lijkt het vanzelfsprekend dat je in het familiebedrijf terechtkomt. Toch was dat voor Ton geen uitgemaakte zaak, zo vertelt hij. “Sterker nog, ik wilde vroeger leraar worden. Uiteindelijk was dat voor mij niet dynamisch genoeg. Vebego is dat wel. Toch heb ik – voordat ik aan de slag ging bij Vebego – eerst mijn eigen grenzen verkend, onder andere in de haven van Antwerpen, waar ik bij een groot logistiek bedrijf behoorlijk aan de bak moest. Lange dagen, gekke werktijden. Echt bikkelen. Daar is natuurlijk niks mis mee, maar er ontbrak wel een bepaalde visie op de mens in de organisatie. Betekenisvol werken, zoals we dat bij Vebego doen. Dat heb ik echt nodig.”

In Zwitserland leerde ik hoe belangrijk voorbeeldgedrag voor leiders is

“Daarom maakte ik de overstap naar het familiebedrijf. In eerste instantie bij EMC, een detacheringsbureau voor medisch personeel, waar ik vol positieve energie het management heb overgenomen. Voor mij een behoorlijke stap, niet in de laatste plaats omdat er heel wat personele wisselingen plaatsvonden. Vervolgens ben ik naar Vebego Zwitserland gegaan, waar ik bijna acht jaar het bedrijf heb geleid. Daar leerde ik hoe belangrijk voorbeeldgedrag voor leiders is. Ook ontdekte ik dat mijn stijl van leidinggeven vooral tot zijn recht komt als er voldoende vrijheid en ruimte is.

Voor de meer conventionele zaken omring ik me graag met competente mensen die mij daarin aanvullen. Met Giuseppe Santagada als ervaren opvolger heb ik vol vertrouwen mijn functie overgedragen. Nu is het voor mij tijd om een volgende stap te zetten, om als bestuurslid mee te werken aan een nog sterker Vebego dat klaar is voor de toekomst.”

Verder bouwen aan het fundament

Vebego heeft volgens Ton een ontzettende innovatiekracht. Voor klanten worden volop oplossingen bedacht die het ze makkelijker maken. Ton: “Die drang naar vernieuwing? Dat is een groot goed, iets dat we moeten koesteren. Maar om innovaties mogelijk te maken, is het van belang dat de organisatie ruimte biedt om te floreren. Daarvoor moeten we eerst onze basis versterken tot een stabiel en sterk fundament waarop we verder kunnen bouwen. Wat dat betekent? De backoffice goed stroomlijnen en efficiënter maken. Van de personeelsadministratie tot de boekhouding, en alles wat daartussen zit. Ook daarin moeten we de beste willen zijn. Al klinkt dat misschien wat minder sexy.

Staat dat fundament eenmaal, dan schept dat enorm veel ruimte aan de voorkant – de business – om de dingen te realiseren die we het liefste doen, én waar we goed in zijn: betekenisvol werken met innovatieve oplossingen. Want als we onze klanten efficiënter laten werken, dan moeten we daar zelf ook toe in staat zijn.”

Operationaliseren: daadkrachtige uitvoering essentieel

Ook als het gaat om bedrijfscultuur heeft Ton duidelijke ideeën. Hij legt uit hoe hij dat ziet: “Binnen onze organisatie zijn we ontzettend goed in het bedenken van ideeën. We zijn continu met elkaar in gesprek en bedenken en bespreken allerlei plannen.

Dat heeft voor een gedeelte te maken met onze nieuwsgierigheid – een van onze familiewaarden – en de drang naar innovatie. Maar die gesprekken moeten we wat mij betreft nog doelgerichter voeren, zodat we de ideeën die we bedenken goed en volledig operationaliseren. En niet halverwege afhaken om enthousiast iets nieuws te bedenken.

Met net zo veel enthousiasme zouden we onze plannen moeten implementeren. Liever een idee minder bedenken en een idee meer in de praktijk omzetten. Dat vraagt op sommige vlakken nog wel om een mentaliteitsverandering.”

Autonoom werken met de juiste kaders

Mensen verbinden. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor Ton. En gelukkig één van zijn talenten. “Van mijn periode in Zwitserland heb ik een hoop geleerd. Over leidinggeven en over mezelf. Die ervaring hoop ik toe te passen in mijn nieuwe functie. Ik wil mijn positiviteit overbrengen en de energie van de mensen bij Vebego in goede banen leiden. Ze verbinden en richting geven, maar ook ruimte creëren zodat ze autonoom kunnen werken. Want onafhankelijkheid en zelfbestuur werken pas als je daarvoor de juiste kaders schept.”

Mensen verbinden, motiveren en enthousiasmeren is ontzettend belangrijk voor de synergie binnen ons bedrijf

“Als nieuwste bestuurslid vind ik het belangrijk om de mensen te leren kennen en connecties te leggen. Hun kennis te gebruiken en hen mee te laten denken en op basis daarvan plannen te maken. Dat helpt me om hen te motiveren en te enthousiasmeren. Want dat is ontzettend belangrijk, zeker bij zo’n grote club als Vebego. Op dit moment ontvouwen zich al allerlei plannen in mijn hoofd om in dit jubileumjaar de juiste synergie te creëren en mensen ook daadwerkelijk te verbinden.”

Nieuwe strategie uitvoeren is spannend

2020 is Tons ‘tussenhorizon’. “Dan moeten we echt stappen hebben gemaakt. Op korte termijn gaan we onze doelen scherp en concreet formuleren, zodat we kunnen meten waarmee we bezig zijn en weten waarop we moeten sturen om onze doelen te bereiken.

Het eerdergenoemde fundament moet stabieler worden, iets waar we al druk mee bezig zijn. Dat helpt ons om zo wendbaar mogelijk de business te bedienen en volop ruimte te creëren voor die innovatiekracht die zo in onze genen zit. Daarnaast is het ontwikkelen van strategie en die vervolgens goed implementeren voor ons als bestuur natuurlijk een grote uitdaging.”

De potentie van communicatie wordt nog onvoldoende benut

“Voor dat proces moet voldoende tijd en aandacht zijn. Goed leiderschap en duidelijke communicatie zijn daarin essentieel. Maar zorgvuldig communiceren rond de nieuwe koers – intern en extern – hoort sowieso bij een succesvolle uitvoering.

De bereidheid om te verbeteren is er zeker in de organisatie, iets dat we moeten zien te mobiliseren. En we moeten bereid zijn om de dialoog te voeren, want zonder draagvlak ben je nergens. Hier ga ik mij zeker hard voor maken. Wat mij betreft wordt de potentie van communicatie nu nog onvoldoende benut. Daarmee bedoel ik niet alléén de corporate communicatie, maar ook de manier waarop wij zelf binnen ons bedrijf met elkaar communiceren. Op beide vlakken zit voor ons als bestuur – en mijzelf als portefeuillehouder in het bijzonder – zeker een grote uitdaging.”

 ‎