Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Leiderschap met vertrouwen en duidelijkheid

    

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Vebego kan terugkijken op een zeer succesvolle historie. 75 jaar succes is echter geen garantie voor nog 75 jaar voorspoed. Ook Vebego moet maximaal anticiperen op de uitdagingen van morgen: dat vereist lerend vermogen en wendbaarheid. Eén van de pijlers onder die verandering is een ander leiderschapsmodel. Vebego’s HR-directeur Peter van Montfort benoemt de kern van dit model: “Vertrouwen en duidelijkheid binnen heldere strategische kaders.”

Samen met klanten toegevoegde waarde leveren voor eindgebruikers. Dat is waar Vebego al 75 jaar voor staat. In de 21e eeuw betekent dat iets anders. Het betekent inspringen en, waar mogelijk, anticiperen op de veranderende behoeften van klanten. Alleen een wendbare en flexibele organisatie slaagt hierin. Zo’n organisatie vraagt om modern leiderschap en moderne competenties. Om meer flexibiliteit en meer creativiteit; minder hiërarchie en meer dialoog.

We gaan die uitdaging aan vanuit de kracht van Vebego: het familiebedrijf dat zich in 75 jaar heeft ontwikkeld tot een internationaal opererende marktleider. Maar aan de top komen, is makkelijker dan aan de top blijven. Hoe zorgen we ervoor dat we daar toch in slagen? Hoe ondersteunen we onze organisatie en onze medewerkers op een dusdanige manier dat Vebego in de toekomst even succesvol blijft?

Guided Autonomy

Maatwerk is key. Maatwerk voor individuele medewerkers en maatwerk voor onze bedrijven. Samen op weg naar hetzelfde doel. We hanteren hetzelfde kader voor al onze bedrijven. Maar de inkleuring is nadrukkelijk aan hen. Zij weten het beste hoe ze de behoeften van klanten en eindgebruikers kunnen vervullen. Guided Autonomy noemen we dat.

HR-directeur Peter van Montfort licht toe: ''Vebego geeft in grote lijnen het strategische kader aan. Daarnaast willen we aan de achterkant helpen waar we bedrijfsprocessen efficiënter kunnen laten verlopen, door waar mogelijk te standaardiseren en door kennis en capaciteit te delen. Dit zijn de uitgangspunten. Maar daarbinnen hebben en houden de bedrijven een grote mate van autonomie.”

Voorbeeldig leiderschap

Modern leiderschapsgedrag is waardengedreven. Voor een familiebedrijf als het onze geldt dit bij uitstek. De Vebego-familiewaarden bepalen wie we zijn en waar we voor staan. Dat is nog belangrijker nu de arbeidsmarkt zich in hoog tempo van overvloed naar schaarste beweegt. In onze branches moet je extra goed uitleggen wat je doet, waarom je dat doet en waarom juist jij een interessante partij bent. Je moet jezelf nadrukkelijker verkopen om het juiste talent binnen te halen. Juist daar zit als waardengedreven familiebedrijf ons onderscheidend vermogen. Daar past voorbeeldgedrag bij dat inspireert en motiveert; be the change you want to see. Voor Peter is dat cruciaal. “Ik geloof heel sterk in voorbeeldgedrag. Dat betekent dat we in de top van de organisatie zeker ook dat voorbeeldgedrag moeten laten zien.

Op het moment dat we voortgaan op de oude manier krijgen we ook de oude resultaten. Alleen verandering levert nieuwe resultaten en daarom is het belangrijk dat we daar in de top mee beginnen. De komst van Ton Goedmakers en daarmee een nieuwe generatie leiders draagt daar zeker aan bij.''

Peter gaat verder in op wat dit betekent voor leiders binnen Vebego. “Een goede leider beschikt over meer dan één leiderschapsstijl. Welke stijl je inzet is afhankelijk van de situatie. Neem een brandweercommandant. Tijdens een brand zal hij geen discussie toestaan en past hij een dwingende leiderschapsstijl toe. Als de brand is geblust, dan geeft de commandant ruimte voor reflectie, teambuilding en harmonie.”

Vertrouwen en duidelijkheid

“Leiders moeten de omstandigheden creëren waarin medewerkers zelf met oplossingen komen,” vervolgt Peter. “De directeur weet niet altijd wat het beste is voor een klant. Mensen dichter bij de klant weten dat vaak beter. Daarom moet je hen erbij betrekken. Dat levert meer voldoening voor die medewerker en de leidinggevende. En misschien nog wel het belangrijkste, levert dat een betere dienstverlening naar de klant en de eindgebruiker op.”

Vertrouwen is voor Peter cruciaal. Vertrouwen in de kracht en kennis van medewerkers. Dat is zeker niet hetzelfde als loslaten; het moet niet leiden tot laissez-faire-leiderschap. Voor Peter gaat vertrouwen gepaard met duidelijkheid. Dat zorgt voor wederzijdse verwachtingen. “Ik hou van duidelijkheid. Duidelijkheid over doelen en verwachtingen maar ook duidelijke feedback en duidelijk complimenten uiten.”

Dwars door de organisatie

Peter beseft dat het veranderingsproces waarmee we bezig zijn work in progress is. “Dit soort transformaties is niet binnen een jaar afgerond. Maar ik hoop dat iedereen in het bedrijf de ingezette verandering over een jaar wel merkt. Ik zal me de komende tijd veel laten zien in alle landen waarin we actief zijn, om overal hierover het gesprek te voeren.
Uiteindelijk willen we graag een gedrag- en cultuurverandering zien in de hele organisatie en dat is een proces waar je aan moet blijven werken. Daarom is vertrouwen, voorbeeldgedrag en het belonen van goede dingen ook zo belangrijk. Maar ook het geven van duidelijke feedback bij ongewenst gedrag is essentieel.

Ik geloof dat een transformatie als deze dwars door de hele organisatie moet plaatsvinden, met de hele organisatie. Het programma Destination: Future vind ik een heel mooi voorbeeld van de manier waarop we dit binnen Vebego doen. Het is een prachtige aanpak waarbij we samen werken aan de verandering die we willen zien in de hele organisatie."