Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Meer klantfocus, meer samenwerking, meer impact

   

Terugblikken en vooruitkijken

Iedereen weet: stilstand is achteruitgang. Een beetje bedrijf is altijd in beweging. Maar soms heb je van die jaren waarin bovengemiddeld veel in gang wordt gezet. 2017 was voor Vebego zo’n jaar. Samen met Ronald Goedmakers en Steph Feijen blikken we terug op de aanloop voor Vebego’s jubileumjaar.

Wat was voor jullie de belangrijkste ontwikkeling in 2017? 

“2017 was voor ons echt het startpunt van een nieuwe koers,'' vertelt Steph. “In 2016 formuleerden we onze missie Vebego 2025: ‘Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door het vitaliseren van werk en zorg’. In 2017 legden we voor mijn gevoel de solide basis om deze missie met succes te realiseren.”

Een mooie missie, maar wat houdt die concreet in?

“Vebego wil van waarde zijn voor klanten, medewerkers en de maatschappij. Werk en zorg zijn daarbij gezien onze dienstverlening en expertise de belangrijkste pijlers. En ook onze grootste troeven,” legt Ronald uit. “We zijn werkgever voor meer dan 35.000 mensen die zich elke dag inzetten voor miljoenen andere mensen. Op grote schaal en meerdere niveaus waarde toevoegen, kan alleen als je een gezonde bedrijfsvoering hebt, met een goede cashflow. Om die continuïteit te waarborgen, werken we toe naar een nieuwe marktbenadering waarin – nog meer dan voorheen – partnerships met klanten centraal staan.”

De klant centraal stellen: dat klinkt heel vanzelfsprekend

“Zeker,” zegt Steph stellig. “Dat is het natuurlijk ook. We benoemen iets concreet dat al heel lang diep in ons zit. Klantgerichtheid is een essentieel onderdeel van onze cultuur. Nu gaan we nog een stapje verder. We willen veel meer als partners met de klant samenwerken aan oplossingen voor de problemen die zij in hun dagelijks werk ervaren. Dat vraagt om diepgaande kennis van het proces van de klant. Je moet weten wat er speelt om waarde te kunnen toevoegen. We organiseren ons rondom de klant of een specifiek segment en ontwikkelen ons aanbod aan de hand van hun behoeften. Ook dat is niet nieuw, maar we willen het op nog grotere schaal doen en dieper in de organisatie verankeren.”

Hebben jullie al voorbeelden van deze klantbenadering?

“Die hebben we zeker,” geeft Ronald aan. “Vebego wil waarde toevoegen op twee manieren. In de eerste plaats door een klant of klantsegment centraal te stellen. Succesvolle voorbeelden daarvan zijn Vebego Airport Services (VAS), Hago Rail Services (HRS), Care Expert Cleaning (België), Vebego Santé (Zwitserland), Servico Hoteldienstleistungen (Duitsland) en Eccos (Duitsland). Ook onze regionale bedrijven, die zich sterk op het mkb en regionale overheden richten, zoals Balanz Facilitair en Axent Groen, reken ik daartoe.“

En wat is de tweede manier van waarde toevoegen?

“Daarnaast voegen we waarde toe met gespecialiseerde oplossingen over alle segmenten heen. Voorbeelden hiervan zijn Returnity, Fortron en Clean Deal,” vervolgt Ronald. “Deze twee benaderingen – focus op klant of klantsegment en het bieden van gespecialiseerde oplossingen – moeten elkaar verder versterken. Een goed voorbeeld van waar dit elkaar al echt versterkt, vind ik Hago Zorg en Alpheios Infectiepreventie.''  

Heeft deze klantstrategie ook gevolgen voor de organisatie?

“Zeker, want onze klantstrategie wordt alleen een succes als we onszelf op alle fronten beter gaan organiseren,” vertelt Steph. “Samenwerken is daarin essentieel. Een aantal Vebego-klanten heeft veel met elkaar gemeen. Dat niet alleen: de kennis en expertise van de diverse Vebego-bedrijven vullen elkaar vaak heel goed aan. Logisch dus om die bedrijven samen te brengen in segmenten. In 2017 hebben we de eerste stappen gezet om onze krachten nog meer te bundelen. Juist in die samenwerking gaan we de gewenste synergie realiseren, dus richten we de organisatie zó in dat dit nog beter wordt gefaciliteerd.”

Wat merken medewerkers van de nieuwe koers?

Ronald: “Het gaat om een verandering op meer fronten, waar al onze bedrijven en medewerkers mee te maken krijgen. Meer klantfocus, andere vormen van dienstverlening en meer onderlinge samenwerking tussen de bedrijven leiden ook tot afwisselender werk en meer ontwikkelkansen en doorgroeimogelijkheden. Allemaal zaken die maken dat onze mensen hun werk als fijner en betekenisvoller ervaren.”

Betekenisvol werk is al langer een van de speerpunten van Vebego. Dat blijft dus ook zo?

Steph legt uit: “Voor ons is het heel belangrijk dat onze mensen goed in hun vel zitten. Op het werk én daarbuiten. We zijn een echt mensenbedrijf; onze medewerkers zijn ons grootste goed. Belangrijk onderdeel van onze koers is dan ook om hen nog gelukkiger te maken.
Dankzij ons medewerkersonderzoek Betekenisvol Werk ontdekken we precies wat mensen echt belangrijk vinden in hun werk. De resultaten van het afgelopen jaar laten zien dat we het al goed doen: we krijgen een 7,3 voor tevredenheid, een 7,9 voor geluk en een score van 73,1 voor vitaliteit. Op die cijfers ben ik echt heel trots. En ja, natuurlijk wil ik dat we het volgend jaar nóg beter doen. Daar geeft Betekenisvol Werk ons volop handvatten voor!”

     

Kortom: iedereen profiteert van deze nieuwe richting?

“Absoluut!” zegt Ronald. “Naast klanten en medewerkers profiteert ook de maatschappij. Een beter resultaat biedt ruimte voor meer impact, omdat we meer middelen vrij kunnen maken om een positieve bijdrage te leveren aan mens en maatschappij. Denk aan het vergroten van duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking, of aan het leveren van een bijdrage aan de sustainable development goals van de Verenigde Naties. Onze nieuwe koers geeft ons dus op meerdere manieren ruimte en mogelijkheden om invulling te geven aan onze missie om werk en zorg te vitaliseren.”

Zal het een uitdaging zijn om zo’n groot bedrijf als Vebego mee te nemen in deze verandering? 

Steph: “We werken hard om het gevoel van verbondenheid en solidariteit tussen onze – meer dan 100 – bedrijven te vergroten. Hierin is een grote rol voor HR en Communicatie weggelegd. Daarom ben ik ook zo blij dat de derde generatie Goedmakers in de persoon van Ton Goedmakers onze Raad van Bestuur versterkt. Hij heeft bij Vebego Zwitserland volop ervaring opgedaan de afgelopen jaren, en neemt nu - naast zijn eindverantwoordelijkheid voor Vebego Zwitserland - met veel enthousiasme de portefeuilles HR en Communicatie onder zijn hoede.
Ton heeft daarnaast veel ideeën om ons collectief op een heel praktisch niveau hechter te maken. Daarmee gaat hij een belangrijke rol spelen in de vele ontwikkelingen en veranderingen die we gaan doorvoeren. Ton heeft echt een verbindende kracht.”

Wat betekenen de veranderingen voor de rol van de holding Vebego?

“Om meer synergie te laten ontstaan, is het slim om bepaalde processen gezamenlijk op te pakken en waar mogelijk te standaardiseren,” licht Ronald toe. “De uitdaging is om kaders te schetsen en de bedrijven invulling te laten geven op een manier die bij hen past. Onze bedrijven zullen uiteindelijk minder autonoom gaan werken, terwijl ze wel ruimte houden voor ondernemerschap. Guided Autonomy is hierin het sleutelbegrip. Met concrete sturing vanuit de holding organiseren en faciliteren we basiszaken, zodat onze bedrijven zich kunnen focussen op hun klanten. Zo gaan we de automatisering van onze backofficeprocessen zoveel mogelijk op dezelfde lijn brengen. Hiermee leggen we het fundament voor de toekomst.”

“In 2017 vervulde Vebego als corporate al een prominentere rol,” vervolgt Steph. “Waar het eerst als holding op de achtergrond stond, is Vebego steeds meer synoniem voor de kracht en het belang van het collectief. Dat zie je ook goed terug in Vebegobrede programma’s als Destination: Future, Betekenisvol Werk en onze vele impactinitiatieven.

Dus jullie gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet?

Ronald: “Jazeker! Dankzij de stappen die we in 2017 hebben gezet, slaan we dit jubileumjaar vol vertrouwen met het hele bedrijf onze nieuwe weg in. Dat is spannend, want verandering is nooit gemakkelijk. Maar wij zijn overtuigd van de kracht van het collectief, zodat we ook na 2018 een mooie toekomst in het verschiet hebben. Van nog minstens 75 jaar.”