Home > Vebego & goed bestuur

Voorwoord

    

Terugblikken en vooruitkijken. Jubileumjaar 2018 staat in het teken van zowel 75 jaar verleden als een toekomst die minstens zo lang gaat zijn. In ons jaarverslag gaan we natuurlijk vooral in op 2017, het jaar dat achter ons ligt. Een jaar waarin we onze focus verlegden en een verandering in gang zetten die essentieel is voor onze toekomst. Hierdoor komen op allerlei niveaus zaken samen die Vebego een geweldige impuls geven.

Vebego is een bedrijf met een sterke ondernemersgeest. We moedigen experimenten en innovatie aan en zijn niet bang om fouten te maken. Maar het kan altijd beter. Altijd slimmer. Ons ondernemerschap naar een volgend niveau tillen, zit ‘m vooral in meer focus en daadkracht. We hebben ideeën te over. Nu is het tijd om kritische keuzes te maken en ons te richten op succesvolle implementatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken, want een handen-uit-de-mouwen-mentaliteit zit in ons DNA.

De sleutel van ons succes schuilt in de kracht van ons collectief: de vele Vebego-bedrijven die in vier landen een gigantische impact hebben. Door onze krachten te bundelen, profiteren we pas echt van elkaars kennis en kunde. Het afgelopen jaar stond dan ook in het teken van vragen als: Hoe werken we nog slimmer samen, met elkaar en met onze klanten? En hoe verhogen we onze toegevoegde waarde voor klanten, medewerkers, aandeelhouders en de maatschappij?

De antwoorden daarop liggen besloten in een koerswijziging met vele facetten: van marktbenadering tot cultuur, en van processen tot communicatie. Een spannende, omvangrijke verandering, waarmee we onszelf wendbaar en toekomstgericht houden. Een verandering die ons in staat stelt om onze continuïteit te waarborgen en te blijven investeren in onszelf, onze mensen en onze maatschappij.

In dit jaarverslag lees je hoe we het afgelopen jaar zijn gestart met veranderen, waar we nu staan én waar we naartoe willen.

 

Veel leesplezier!

 

Ronald Goedmakers

Voorzitter Raad van Bestuur

Vebego International