Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Succesverhaal groenbedrijven

Mooie combinaties in het groen

Het geheim van Vebego’s groenbedrijven? Slimme samenwerkingen op elk niveau. Tussen bedrijven, met klanten als gemeenten en waterschappen, maar ook tussen medewerkers met verschillende expertises. Niel Cortenraad, divisiedirecteur van Vebego, vertelt hoe Vebego zijn ambities in ‘het groen’ naar een hoger plan tilt.

Arbeidsbeperkten en groenvoorziening

“Onze activiteiten in ‘het groen’ begonnen tien jaar geleden door een samenwerking met IBN, een sociale onderneming. Wij kochten 50% van hun facilitaire bedrijf. Daar zat niet alleen schoonmaak en catering in, maar ook groenvoorziening,” vertelt Niel. Vebego was op dat moment al druk bezig met de duurzame inzetbaarheid van mensen met een arbeidsbeperking, en zag volop mogelijkheden om in de groenvoorziening betekenisvol werk voor deze groep te realiseren, zeker in de publieke sector.

Niel: “Aan de ene kant hebben gemeenten de taak om de openbare ruimte te verzorgen en de leefbaarheid op peil te houden. Aan de andere kant willen gemeenten dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals langdurig werkelozen of mensen met een arbeidsbeperking, participeren en geen onnodige financiële druk uitoefenen. Of, zoals wij het liever zien: dat deze mensen een betekenisvolle bijdrage leveren waarvan ze zelf ook profiteren. Wij koppelden deze behoeften van gemeenten aan elkaar door arbeidsbeperkten in te zetten voor groenvoorziening.”

Reguliere groenbedrijven koppelen aan sociale groenbedrijven leidt tot mooie combinaties

Combinaties met reguliere groenbedrijven

Vebego signaleert sinds de decentralisatie van gemeenten ook een tegenstrijdige behoefte, vertelt Niel: “Aan de ene kant willen gemeenten werken met mensen met een arbeidsbeperking, maar aan de andere kant zoeken ze één partij die alles voor ze regelt. Advies, management, specialistische expertise.” Sociale werkbedrijven kunnen niet aan deze vraag voldoen, waardoor zij vaak als onderaannemer moeten acteren van andere aanbieders.

Vandaar dat Vebego zich de afgelopen jaren richtte op de acquisitie van meer specialistische groenbedrijven. Dat leidde tot mooie combinaties. “We koppelden Ploegmakers, een groot regulier groenbedrijf uit Veghel, aan IBN-Facilitair. Zij bieden hoogwaardiger werk aan en beschikken over specialistischere kennis, bijvoorbeeld over de inzet van machines. Voor een ander sociaal bedrijf, Balanz Facilitair, hebben we Rooden Landscape Solutions uit Meerssen overgenomen. Een derde voorbeeld is de combinatie van Axent Groen en Hacron. Een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat het beide social firms zijn. Axent is echter ontstaan uit een regulier groenbedrijf en Hacron verrichtte al redelijk specialistisch werk, waardoor ze samen zeker beschikken over de juiste kennis en competenties om alle taken van gemeenten in te vullen.”

Als boomspecialisten hun eigen werk voorbereiden en hun afval opruimen, dan verspil je hun ware arbeidskracht

Slimme ondersteuning van specialisten

Bijkomend voordeel is volgens Niel dat samenwerkingen tussen reguliere en sociale groenbedrijven ook op ‘de werkvloer’ veel voordelen opleveren. “Een mooi voorbeeld uit een van onze bedrijven is een samenwerking tussen boomspecialisten en mensen met een arbeidsbeperking. Boomspecialist is een gevaarlijk, specialistisch beroep. Je werkt op grote hoogte met kettingzagen, en je hebt gedetailleerde kennis van bomen, ziekten, snijmethoden, de hele mikmak. Als die boomspecialisten hun eigen werk voorbereiden en hun afval opruimen, dan verspil je hun ware arbeidskracht. Door teams van boomspecialisten aan te vullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, losten we dat probleem elegant op.”

Zo geven we mensen met een arbeidsbeperking een logische en volwaardige rol, waarmee ze specialisten ondersteunen

Voor de arbeidsbeperkten is het een volwaardige deelname aan de arbeidsmarkt en de boomspecialisten kunnen zich focussen op hun specialiteit, waardoor ze als team exponentieel meer werk kunnen verrichten in dezelfde tijd. Daarmee klinkt duurzame inzetbaarheid heel eenvoudig, maar dat is het volgens Niel niet. “Niet overal kunnen we dat soort combinaties maken. Waar het om draait, is dat we groenvoorzieningswerkzaamheden opknippen in deeltaken en dan kijken hoe we dit slim kunnen verdelen. Zo geven we mensen met een arbeidsbeperking een logische en volwaardige rol, waarmee ze specialisten ondersteunen.”

Vebego adviseert over social return

Het voorbeeld van de boomspecialisten is er een van vele. Niel ziet veel heil in dit soort ‘jobcarving’, oftewel het losknippen van functies of taken om daarmee nieuwe functies te creëren voor mensen die moeilijk toetreden tot de arbeidsmarkt. “Enerzijds moeten we slim kijken naar de juiste soort opdrachtgevers en opdrachten, maar ook de details van de juiste mensen op de juiste plek zijn heel belangrijk. Daarmee kunnen ze specialisten werk uit handen nemen. Maar bedrijven moeten zeker niet onderschatten hoeveel bijzondere begeleiding en ondersteuning arbeidsbeperkten nodig hebben. Dat is echt een vak apart.”

Concreet zoeken we naar oplossingen waarbij de inzet van arbeidsbeperkten geen lastig te plaatsen vinkje is, maar betekenisvol werk oplevert voor alle betrokkenen

Omdat Vebego de afgelopen jaren zo veel ervaring heeft opgedaan in sociale werkvoorziening in de publieke sector, weten steeds meer gemeenten het bedrijf te vinden voor advies. Niel legt uit: “Wij denken bijvoorbeeld bij grote infrastructurele projecten die duurzaam worden aanbesteed mee over de invulling van social return.

Concreet zoeken we naar oplossingen waarbij de inzet van arbeidsbeperkten geen lastig te plaatsen vinkje is, maar betekenisvol werk oplevert voor alle betrokkenen. In veel gevallen kan dat met groenvoorziening, maar we denken ook zeker mee over andere oplossingen. Bijvoorbeeld de inzet van verkeersregelaars of zoiets als catering en onderhoud van de bouwkeet.”

De toekomstambities in het groen

Ook bij onze bedrijven is nog volop ruimte voor ambitie, vertelt Niel: “We willen onze kennis en expertise nog verder uitbreiden met gerichte acquisitie. Daarnaast zien we mogelijkheden om nog verder op te schuiven in de waardekolom door gemeenten, provincies en waterschappen te adviseren over zaken als het slim inrichten en managen van de leefomgeving. Zo vervullen we niet alleen een nog grotere rol als partner, maar kunnen we ook nog meer betekenen voor de duurzame inzetbaarheid van arbeidsbeperkten.”