Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Destination: Future

    

Samen op weg naar 2025

Vebego’s groeistrategie heeft een duidelijke richting. Een heldere visie uitgedragen door verbindende leiders en nauwere samenwerking tussen de divisies en bedrijven. Samen staan we voor dezelfde uitdaging, samen gaan we die aan. Destination: Future is het veranderplatform dat dit ondersteunt. Eén reis, één doel, drie doelgroepen.

Destination: Future combineert individueel leren met de doelen van onze lerende organisatie. Medewerkers van verschillende Vebego-bedrijven gaan op verschillende momenten in hun carrière met elkaar en met zichzelf aan de slag. De programmaonderdelen binnen Destination: Future zijn onderling verbonden en de deelnemers ontmoeten elkaar ook in gezamenlijke inspiratiesessies. Dit alles met hetzelfde doel: het beste uit zichzelf halen en die kennis en ervaring meenemen de organisatie in. De deelnemers zijn change agents. Ambassadeurs die Vebego helpen op weg naar een toekomstbestendige organisatie die klaar is voor de volgende 75 jaar.

Groepen

Het programma werkt met drie groepen met een duidelijke samenhang. Alle drie behandelen ze dezelfde thema’s en hanteren ze dezelfde aanpak in het leerproces. Zo leren alle bedrijven en afdelingen dezelfde taal spreken op weg naar gezamenlijke doelen.

  • Explorers zijn de jonge, frisse nieuwkomers. Vaak trainees die hun opleiding net hebben afgerond en gretig zijn om hun opgedane kennis in de praktijk te brengen.

  • Navigators bestaan uit inhoudelijke experts en gevorderde managers die op zoek zijn naar nieuwe vaardigheden en perspectieven. 

  • Challengers zijn verschillende executives en leidinggevenden die hun sporen hebben verdiend. We dagen hen uit om hun ervaring te delen en te profiteren van de energie van de jongelingen.

Doelstelling

De drie groepen werken afzonderlijk aan hetzelfde doel: Vebego fit for the future’maken. Dat willen we voor elkaar krijgen voor 2025. Een spannende uitdaging waar we de hele organisatie in mee willen nemen. Samen trainen en leren we. Samen ontdekken we en dagen we elkaar uit. Met als doel meer te ontdekken over onszelf, om ons competenties eigen te maken die nu en in de toekomst belangrijk zijn en te ervaren wat samenwerken over de bedrijven heen kan brengen. We geven samen inhoud aan belangrijke onderwerpen als continuïteit, maatschappelijke impact en duurzaamheid naar de toekomst. Zo maken we Vebego fit voor 2025.

Destination: Future geeft een License to Change aan de deelnemers, een brevet voor verandering. Zij zijn de ambassadeurs van de transformatie die we met de hele organisatie willen maken. Het programma vormt een brug tussen persoonlijk leiderschap en organisatorische verandering. Onze change agents nemen hun eigen afdeling mee en zorgen voor verbinding met andere onderdelen in de organisatie. Samen werpen ze licht op hetzelfde einddoel: doen wat nodig is om onze organisatie toekomstbestendig te houden.

Onderdelen

De elementen in het programma zijn: Education, Exposure en Experience. Door verschillende technieken en leermethoden toe te passen, stimuleert het programma de deelnemers om het beste uit zichzelf te halen. De focus ligt vooral op de specifieke kracht van het individu en het enorme leereffect van deze bewustwording op groepsdynamiek en samenwerking. Dit doen we zonder dat we blinde vlekken en valkuilen negeren.

De deelnemers gaan op zoek naar hun onbenut potentieel dat ze leren gebruiken in de dagelijkse praktijk. Zij zijn de veranderkracht van Vebego en als zij hun ontwikkeling in de organisatie laten landen, profiteert heel Vebego mee. Samen gaan de Explorers, Navigators en Challengers op zoek naar de onderdelen en eigenschappen die onze organisatie klaarmaakt voor de toekomst. Een aanpak die hun afdeling, divisie en bedrijf overstijgt. Op zoek naar innovatieve ideeën. Op weg naar impact voor onze klanten en meerwaarde voor onze eindgebruikers. Samen op weg naar 2025!

De deelnemers

Wie zijn deze Vebego-ambassadeurs die samen op reis zijn naar de toekomst? Hieronder de persoonlijke verhalen van een aantal van de deelnemers aan het Destination: Future-programma.

Explorers

Esther Krapels, management-trainee bij Yask

”De energie en het enthousiasme van de groep werken enorm aanstekelijk”

“Het programma bevalt me echt heel goed. Het is niet zomaar een talentontwikkelprogramma, maar een beweging die samen verandering en vernieuwing teweeg wil brengen. We kunnen echt impact maken. Door de grote diversiteit aan persoonlijkheden én doordat alle lagen van de organisatie meedoen. Samen maken we van Vebego een nog wendbaardere, lerende organisatie. De energie en het enthousiasme van de hele groep werken enorm aanstekelijk. Samen zijn en voelen we ons change agents, ambassadeurs van de veranderprocessen binnen Vebego. Als Explorers proberen we nieuwe dingen uit. We delen zoveel mogelijk de kennis en inzichten die we tijdens Destination: Future binnen en buiten Vebego ophalen. Zo creëren we waarde voor onze klanten en Vebego. Dat is een hele mooie en dankbare opdracht.”

Yannick de Roos, management-trainee bij Alpheios

“Je maakt meer los dan je denkt”

“Tijdens de inspiratiesessies kwam ik in contact met Rob Westerlaken, directeur Vebego Airport Services, die nu mijn mentor is. We constateerden dat we op elkaar lijken, al hij heeft veel meer ervaring waarvan ik kan leren. Ik krijg in het programma veel aangereikt. Elke maand kom ik mezelf opnieuw tegen. Daarop blijf ik reflecteren. Ik voel me een ambassadeur binnen en buiten de organisatie. Naar buiten toe kan ik Vebego op de kaart zetten bij jongeren en binnen de organisatie kan ik kennis overdragen en de juiste mensen met elkaar verbinden. Ik verwacht dat ik aan het eind van het programma beter in staat ben om mijn ideeën aan de man te brengen. Dan kan ik echt wat betekenen voor innovatie binnen Vebego.”

Inge Dilven, Management-trainee bij Vebego International B.V. in opdracht van Assist

“Je mag fouten maken, dat vind ik mooi”

“Het fijne aan het Destination: Future-programma is dat het verschillende lagen van de organisatie samenbrengt. Tijdens de inspiratiesessie zat ik aan tafel met Navigators en Challengers. We deelden allemaal onze persoonlijke ervaringen en ik voelde me vrij om aan te geven wat ik ervan vond. Ik kan en wil vooral mensen verbinden: binnen Assist, waar ik nu zit, maar ook binnen andere zusterbedrijven. Dit traineeship staat voor mij in het teken van leren en ontdekken. Je wordt gestimuleerd om met een frisse blik te kijken en je ideeën te delen. Fouten maken mag. Dat vind ik heel mooi. Naast je individuele opdracht ben je ook bezig met persoonlijke ontwikkeling. Alles wat ik leer, wil ik vertalen naar de rest van de organisatie.”

Navigators

Loes van der Zee, Controller bij Vebego PPA

“Samen hetzelfde doel nastreven”

“Als Navigators zijn we na onze vervolgopleiding, en een aantal werkzame jaren binnen Vebego, toe aan een volgende stap in onze ontwikkeling. Zowel op persoonlijk als op zakelijk vlak. Vebego stelt ons met behulp van het Destination: Future-programma in staat om die stap te zetten. In mijn functie als controller vraag ik veel informatie op bij andere bedrijven. Ik leer nu hoe ik de verantwoordelijkheid daar kan leggen waar die hoort. Zonder dat ik het allemaal zelf doe. Daarnaast zoek je de deelnemers van het programma makkelijker op. Ik merk duidelijk dat we samen hetzelfde doel nastreven en dat verbindt ons enorm.”

Laurens Groeneveld, Accountmanager Gezondheid bij Alpheios

“De kans om dit programma te volgen, moet je met beide handen aanpakken”

“Ik vind het programma echt fantastisch. Al in het voortraject heb ik mezelf veel beter leren kennen. Ik ben met mijn leerdoelen aan de slag gegaan en kan nu bijvoorbeeld veel beter inspelen op de werkelijke behoefte van klanten. Daarnaast zit ik via Destination: Future in een projectgroep waarbij we werken aan een plan voor het vitaliseren van het personeelsbestand. We onderzoeken hoe we medewerkers motiveren om in beweging te blijven en hun kennis en ervaring te delen. Hiermee proberen we waardevolle impact te hebben op heel Vebego. Die brug tussen persoonlijke leerdoelen en organisatiedoelen leer je echt te maken. Ik kan iedereen die de kans krijgt het programma te volgen, aanraden om die kans met beide handen aan te pakken!”

Challengers

Sandra Roso Sanchez, Manager Bedrijfsvoering Hago Zorg

“Kennis delen om Vebego en de zorg naar een hoger plan te tillen”

“Een van de belangrijkste doelen van het programma Destination: Future is volgens mij dat we ons ‘leren’ aanpassen aan de snel veranderende wereld om ons heen. Het hebben van kennis is niet meer het belangrijkste doel, maar juist kennis delen en slimme verbindingen maken, zorgt ervoor dat we in staat zijn om te innoveren. Voor mij persoonlijk betekent dat mijn kennis en ervaring delen én de juiste mensen met elkaar verbinden en in beweging zetten. Daar past voor mij transparantie bij. Daarom neem ik juist ook mijn teams mee in de verandering. Ik deel wat ik leer om hen te inspireren. Met de Challengers wisselen we onze ervaringen uit de dagelijkse werkpraktijk uit en zoeken we naar synergie over de bedrijven heen. Ik hoop dat het uiteindelijk lukt om in co-creatie nieuwe projecten en ideeën te ontwikkelen waar Vebego als geheel sterker van wordt. En we idealiter een bijdrage leveren aan het vitaliseren van de totale branche.”

Leon Hermse, Manager Business Development Alpheios

“Samen het fundament leggen voor blijvende verandering”

“Het programma bevalt heel goed. Je wordt uitgedaagd om buiten je comfortzone te komen. De ruimte voor reflectie die het programma biedt, is ook heel prettig. Juist omdat we als Challengers allemaal heel druk zijn. We experimenteren met zaken die nú relevant zijn. We hebben bij Alpheios bijvoorbeeld net een nieuwe webshop gebouwd met de scrum-methode. Met de vorige waren we anderhalf jaar bezig, deze stond in 15 weken. Dat staat symbool voor de verandersnelheid die we willen. Ik heb daarnaast een Explorer opgezocht wiens mentor ik ben. Het is heel leuk om met zo’n 'jonge hond' van 23 te sparren. Daar leren we allebei evenveel van. Ik vind het verbindende karakter van het programma heel mooi. Ik hoop echt dat we elkaar blijven opzoeken, ook na het programma. Dat we samen echt het fundament leggen voor een blijvende verandering binnen Vebego.”

Ferry Muller, CFO Vebego

Door te sparren met collega’s uit andere disciplines krijg je nieuwe inzichten aangereikt

“Ik ben erg enthousiast. Naast de inhoud van het programma vind ik vooral de wisselwerking tussen de deelnemers interessant. Collega’s vanuit verschillende bedrijven en disciplines die met elkaar discussiëren over tal van onderwerpen, dat maakt het programma boeiend. Door te sparren met collega’s uit andere disciplines, denk aan marketing en sales, krijg je nieuwe inzichten aangereikt. Die helpen met het maken van keuzes op het terrein waar ik als CFO verantwoordelijk voor ben. Financiële mensen kijken in de regel meer naar risico’s en minder naar kansen, en dat laatste is eigenlijk een gemiste kans. Ik hoop de komende blokken nog meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de digitale wereld en dan vooral de impact daarvan op Vebego. Want dat de technologische vooruitgang veel impact heeft, is voor mij een feit. Ik ben nog zoekende welke risico’s en kansen dit precies voor Vebego zal opleveren.”