Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Vebego dringt aan op urgentie infectiepreventie

   

Patiëntveiligheid langdurige zorg móet op hoger niveau

Jaarlijks overlijden naar schatting minstens 2.000* mensen in Nederland vroegtijdig aan de gevolgen van een infectie die ze in een ziekenhuis hebben opgelopen. Ter vergelijking: jaarlijks overlijden zo’n 600 mensen in het Nederlandse verkeer.

De cijfers zetten het belang van een uitgekiend infectiepreventiebeleid in breder perspectief. “Het is een onderwerp dat alle aandacht verdient,” vindt Rita Brouwer, manager Kenniscentrum Alpheios. Niet in de laatste plaats omdat infectieziekten de maatschappij één miljard euro kosten. “Tel daarbij op wat het je als zorgaanbieder oplevert als die bedden niet leeg hoeven te staan bij een evacuatie door een infectieuitbraak en je hebt een meer dan solide business case.”

Rita: “Uit ons onderzoek van afgelopen jaar blijkt dat er preventietechnisch nog te veel sneuvelt in goedbedoelde adviezen en protocollen, opgesteld door tal van infectiepreventiedeskundigen en adviesbureaus. Waar het aan ontbreekt – en waar we echt een verschil mee maken – is de vertaalslag naar praktische werkwijzen en effectief ander gedrag. Met voldoende draagvlak onder de schoonmakers, artsen en bestuurskamers én gasten en bezoekers. Die vertaalslag maken we onder andere door onze kennis te combineren met die van bijvoorbeeld Hago Zorg.”

Niet langer gedreven vanuit individuele interne eilandjes, maar met de handen ineengeslagen – van de Raad van Bestuur tot de werkvloer en leveranciers

Bewustzijn moet omhoog

“Als bezoeker van een voedingsmiddelenproducent of hightechbedrijf moet je allerlei preventieve maatregelen nemen voordat je naar binnen mag: laarzen aan, pak aan, muts op. Een highcareziekenhuis loop je echter zo binnen, met kinderen die net nog lekker in de ballenbak bezig waren. Dat is toch raar? En in de langdurige zorg is de situatie nog dringender, aangezien organisaties daar de bewoners een huiselijke, niet-steriele sfeer willen aanbieden. Terwijl dat echt niet hoeft te botsen met infectiepreventie. Liefst 80% van alle infecties is terug te voeren op overdracht via handen. Het is vooral bewustwording en een gedragsverandering die nodig zijn.”

Professionaliseren voor patiëntveiligheid

Maar hoe verander je gedrag? Rita: “Door bij het begin te beginnen. Van het oplossen van uitbraken, geven van advies, het opstellen van een plan, creëren van draagvlak, verzorgen van trainingen, implementeren van slimmere communicatie, uitvoeren van (smart-building)metingen voor en na, en het doorvoeren van verbeteringen. En dat laatste door iedereen.

De professionaliseringsslag is noodzakelijk. En Alpheios is niet de enige die deze mening is toegedaan. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat er actief op toezien. Ik neem aan dat iedereen wel van het belang overtuigd is. De weg ernaartoe? Als je het mij vraagt? Stap maar in. Dan zorgen we er samen voor dat het verblijf in een zorginstelling straks op alle fronten veiliger is dan de rit ernaartoe.”

* De schattingen lopen uiteen: van 1.000 (volgens Nederlands onderzoek in 2008) tot 3.000 (volgens Belgisch onderzoek in 2016).