Home > Vebego vitaliseert werk en zorg

Duurzame inzetbaarheid als sociaal verdienmodel

     

Iedereen heeft recht op betekenisvol werk. Werk waarin je erkenning krijgt voor je belangrijke bijdrage, waarin je jezelf ontwikkelt en waardoor je – ook privé – zo gezond en gelukkig mogelijk bent. Zulk betekenisvol werk realiseren is altijd uitdagend. Zeker voor mensen met een psychische of lichamelijke arbeidsbeperking. Daarom is de duurzame inzetbaarheid van deze groep zo’n belangrijk speerpunt voor Vebego.

Duurzame inzetbaarheid in een notendop

Duurzame inzetbaarheid draait om een gezonde, fijne en vooral langdurige relatie met medewerkers. Een belangrijke component daarvan is betekenisvol werk. Werk dat zingeving en ruimte voor ontwikkeling biedt. Maar een mens is veel meer dan alleen een medewerker. Daarom draagt duurzame inzetbaarheid ook bij aan een gezonde privésituatie. Bijvoorbeeld met schuldhulpverlening. Daar profiteert iedereen van, want duurzame inzetbaarheid zorgt bovendien voor minder ziekteverzuim en hogere arbeidsproductiviteit.

Optimaliseren en inspireren

Als onderdeel van Vebego’s impactambities, waar Annette van Waning, hoofd Corporate Social Responsibility & Impact, in het vorige jaarverslag over vertelde, meet en vergroot Vebego het effect van de inspanningen op het gebied van duurzame inzetbaarheid en betekenisvol werk continu. Met deze inzichten wil Vebego andere partijen inspireren om het maximale uit duurzame inzetbaarheid te halen.

In gesprek met Bas Wijbenga, strategiedirecteur bij een van de Vebego-divisies, blikt Annette terug op de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid van arbeidsbeperkten van het afgelopen jaar. Annette: “Het belangrijkste aandachtspunt? Dat het veel gemeenten onvoldoende lukt om mensen met een arbeidsbeperking duurzaam te plaatsen en aan de banenafspraak van de Participatiewet te voldoen.” Dit heeft er onder andere toe geleid dat de verplichte quotumregeling voor publieke opdrachtgevers nu echt is ingegaan, met alle boetes van dien.

Als je het goed inricht, is duurzame inzetbaarheid geen liefdadigheid, maar een sociaal verdienmodel waarvan iedereen profiteert

“Dat terwijl ze volop werk hebben dat perfect door deze doelgroep kan worden uitgevoerd,” vervolgt Annette. “Van groenvoorziening tot schoonmaak en van administratief werk tot facilitaire dienstverlening. Diezelfde gemeenten klagen dat er onvoldoende geld is om arbeidsbeperkten een beschutte werkplek te bieden. Onterecht. Als je het goed inricht, is duurzame inzetbaarheid geen liefdadigheid, maar een sociaal verdienmodel waarvan iedereen profiteert.”

Bas sluit zich daarbij aan: “Steeds meer van onze bedrijven zijn social enterprises: bedrijven die sociale en financiële doelstellingen integreren. Financieel rendement stelt ons in staat om maatschappelijke impact te realiseren, bijvoorbeeld door ons hard te maken voor duurzame inzetbaarheid.”

Jarenlange ervaring

“Duurzaam is het sleutelwoord bij duurzame inzetbaarheid,” vertelt Annette. “We krijgen nog te vaak de vraag of we ‘niet even een paar mensen met een arbeidsbeperking kunnen plaatsen’. Dat terwijl stabiliteit en continuïteit extra belangrijk zijn voor deze doelgroep.” Bas is het daar roerend mee eens: “Wij zijn al meer dan tien jaar actief op het gebied van duurzame inzetbaarheid met deze bijzondere doelgroep. Dankzij die ervaring en het onderzoek dat we doen, bijvoorbeeld Betekenisvol Werk, een medewerkerstevredenheidsonderzoek om te kijken hoe mensen het werk ervaren, hebben we een goed beeld van de behoeften van arbeidsbeperkten.”

Reguliere werkgevers zijn simpelweg niet voorbereid op de intensieve begeleiding die arbeidsbeperkten nodig hebben

“Wij geloven bijvoorbeeld niet dat arbeidsbeperkten zomaar kunnen instromen bij reguliere werkgevers,” zegt Annette vol overtuiging. “Daar zijn ze simpelweg niet voorbereid op de intensieve begeleiding die deze medewerkers nodig hebben.”

Een traineeship voor arbeidsbeperkten

Volgens Bas is het belangrijk om vooral te kijken naar wat mensen wél kunnen: “We kijken naar hun talenten. Daar zoeken we passende taken en functies bij. Een van de succesfactoren zijn gemengde teams van reguliere krachten en krachten met een arbeidsbeperking. Mensen voor wie regulier werk niet vanzelfsprekend is, kunnen met een gericht opleidingstraject, coaching en de juiste begeleiding toch heel betekenisvol werk uitvoeren.” Annette vult aan: “Met onze beproefde systemen creëren wij inzicht in het kunnen, het ontwikkelpotentieel en de doorgroeiperspectieven van al onze medewerkers. Juist door de grote schaal waarop we opereren en de verscheidenheid aan branches waarin we actief zijn, vinden of creëren we makkelijk geschikte functies.”

We kijken natuurlijk naar iemands beperkingen, maar gaan dan al snel door met wat iemand wél kan

“Vergelijk ons bedrijfsmodel met een soort traineeship. We investeren in iemands ontwikkeling. Dat gaat veel verder dan alleen een passende vakopleiding,” vertelt Bas. “We kijken natuurlijk naar iemands beperkingen, maar gaan dan al snel door met wat iemand wél kan. Hoeveel sturing heeft iemand nodig, werkt hij graag in een heel rustige omgeving, of is sociaal contact juist ideaal?”

Annette vult aan: “Mensen met een arbeidsbeperking die herintreden op de arbeidsmarkt hebben vaak behoefte aan heel praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld hulp bij het creëren van een goed arbeidsritme. Ook ondersteuning in hun privésituatie helpt hen om het maximale uit zichzelf te halen.”

Bewijs uit de praktijk

Dat deze aanpak effectief is, heeft Bas aan den lijve ondervonden. “Ik werkte samen met een dame die was ingeschaald op een loonwaarde van 40%. Een intelligente vrouw die door een psychose niet meer in staat was om bij een reguliere werkgever te werken. Wij keken wat haar goed zou liggen en kwamen uit bij handmatige facturering. Ze kon niet goed tegen prikkels of druk, dus gaven we haar een rustige werkplek en leverden we de facturen in kleine stapeltjes aan. Nou, deze dame was voor ons bedrijf 100% inzetbaar.”

Mensen voelen zich waardevol en krijgen de kans om hun eigen inkomen te verdienen. Het effect van werk is zó positief

Een perfect voorbeeld van de impact van maatwerk, vindt Annette: “En zeker niet het enige. Ons kwalitatief onderzoek laat zien dat mensen dankzij onze werkwijze uit een sociaal isolement komen. Ze voelen zich waardevol en krijgen de kans om hun eigen inkomen te verdienen. Het effect van werk is zó positief. We horen het overal: de impact die onze aanpak op hun leven heeft, is dat ze meer eigenwaarde en een rijker sociaal leven hebben, maar ook dat ze meer financiële rust en zelfstandigheid ervaren.” Opdrachtgevers profiteren daar ook van, vertelt Bas: “Met onze dienstverlening helpen we onze klanten om invulling te geven aan sociaal ondernemen. Zeker voor opdrachtgevers die aan de quotumverplichting moeten voldoen, vervullen wij een essentiële rol om invulling te geven aan hun duurzame inzetbaarheid.”