Home > Jaarrekening

Gemanaged & geconsolideerd

   

Bij Vebego hanteren we de begrippen ‘gemanaged’ en ‘geconsolideerd’. De geconsolideerde omzet van € 832,5 miljoen bevat de omzet van alle bedrijven waarin Vebego overwegende zeggenschap heeft. In de gemanagede omzet tellen de inkomsten van de joint ventures volledig mee. In 2017 hebben we het dan over 150 bedrijven met een gezamenlijke omzet van € 1.090,7 miljoen. De aansluiting tussen de gemanagede en geconsolideerde cijfers van de Vebego-groep is als volgt:

(in duizenden euro)

        
 

Geconsolideerd

 

Joint Ventures

 

Gemanaged

 

2017

2016

 

2017

2016

 

2017

2016

Netto-omzet

832.534

801.498

 

258.198

275.295

 

1.090.732

1.076.793

Kostprijs van de omzet

659.451

638.932

 

197.311

212.069

 

856.762

851.001

         

Bruto-omzetresultaat

173.083

162.566

 

60.887

63.226

 

233.970

225.792

Verkoopkosten en algemene beheerkosten

160.338

158.366

 

48.447

52.364

 

208.785

210.730

         

Operationeel Resultaat (=EBIT)

12.745

4.200

 

12.440

10.862

 

25.185

15.062

         

Aantallen medewerkers

2017

2016

 

2017

2016

 

2017

2016

Medewerkers per 31 december

25.887

25.067

 

9.638

10.082

 

35.525

35.149

In FTE

14.718

14.306

 

5.641

5.774

 

20.359

20.080